en-icon.png
uk-flag-bw.png
First image:
Kirkebjerg Terrassen Broendby01aformat
Navn:

Kirkebjerg Terrassen, Brøndby

Beskrivelse:

Kirkebjerg Parken bliver et flot gennemført etagebyggeri med teglfacader. Der er til samtlige boliger enten altan eller terrasse samt udsigt til grønne arealer. Kirkebjerg Parken får i alt 173 attraktive familieboliger i størrelsen 60 – 130 kvadratmeter. Byggeriet opføres i tre etaper med henblik på udlejning. Første etape med 70 boliger igangsættes nu, og de sidste to etaper i 2020. Omkring årsskiftet 2020/2021 kan de første beboere flytte ind.


Den nye bebyggelse placerer sig centralt i det nye Kirkebjerg område, og består af en større boligbebyggelse udført i tre etaper. Etape 1 fremstår som en “halv” åben karré struktur placeret på grundens sydlige del, mens etape 2 og 3 udføres som en mere ”sluttet” karré, placeret på grundstykkets nordlige del. Bebyggelsen åbner sig generelt om omgivelserne, hvilket sikrer let adgang på tværs i bebyggelsen, via de imødekommende og tilgængelige gårdrum.


Bebyggelsen er tilpasset intentionerne i Udviklingsplanen, der er udarbejdet af Vandkunsten for Brøndby Kommune. Hermed sikres der harmoni med de fremtidige byggeprojekter i området, der tilsammen skal udgøre en ny og attraktiv bydel i Kommunen.


Bygningerne udføres i 3-5 etager, og skaber via etagespringene et terrasseret taglandskab, hvor bygningen er højst mod nordøst og lavest mod sydvest, for at tilgodese dagslyset.


Taget udføres med begrønning på synlige tagflader tage og med tagpap på de øverste etager. For hvert etagespring ligger der penthouseboliger med private tagterrasser.

Den arkitektoniske tilgang er generelt kendetegnet ved et robust byggeri med et nutidig og varieret udtryk, som opstår via facadefremspring, delvis tilbagetrukne altaner, samt ved at byggeriet fremstår i naturlige materialer, hvor tegl er det primære materialer.


Facaderne vil fremstå i almindelige tegl i røde nuancer, der refererer til historikken i Kirkebjerg området, hvor røde tegl er et dominerende materiale. Teglen udføres med detaljering i basen og i udvalgte partier mellem vinduer. I kombination hermed udføres der på penthouseboliger, altanværn, samt ved indgange, lette facadepartier i aluplader i farvenuance tilpasset teglen, således vil den samlede farveskala variere over en varm rød/brun farveskala. Udvendige døre og vinduer udføres som træ/alu i matchende farveskala.


Boligerne

Bygningerne rummer tilsammen 173 lejligheder i varierende størrelser, fra mindre 2-vær. til større 4-vær. penthouse boliger, men med hovedvægten på fleksible 3-vær. lejligheder. Dette sikrer en stor variation i beboersammensætningen og vil skabe et livligt miljø der vil tiltrække et blandet beboersekment med børnefamilier, studerende, fraskilte og seniorer.


I alle bygningerne sikres der niveaufri adgang til alle boliger, samt til de hævede gårdrum. Stuetagen er hævet 1 m fra terræn, således der sikres privatliv til beboerne. Der er gennemgang til udearealer/gårdrum via trappeopgangene. 


Hoveddelen af boligerne har intregreret depotrum inde i selve boligen, hvormed man sikrer let adgang til sine ejendele. Alle boliger har desuden udgang til syd- eller vestvendt altan eller terrasse.


Materialetilgang

Projektet består af to primære bygninger, en delvis åben karré og en halv karré, som opdeles i tre etaper. Bygningerne er arkitektonisk behandlet som ét sammenhængende projekt, der helt overordnet vil fremstå med samme arkitektoniske tilgang, men med forskellige nuancer af røde, rødgule og gulrøde tegl, som det primære materiale.


På den delvis åbne karré foreslås en varrieret rød mursten på etape 3, mens etape 2 suplleres med et islæst af gule tegl med variation, mens den halve karré, etape 1, vil fremstå i gule tegl med et isæt af røde nuancer. Alle tegl foreslås med høj grad af stoflighed og variation.


Bygningerne ses i en større sammenhæng hvor, der er et gennemgående arkitektonisk greb der binder bygningerne sammen, samtidig med at de fremstår forskellige. På alle tre etaper suplleres teglen med lette facadepartier i aluplader i afstemt mørke rød/brune/sorte nuancer.

 1. Bygherre:
  Obel-LFI Ejendomme
 2. Samarbejdspartnere:
  Raundahl og Moesby, COWI A/S, Niras A/S, Kromann Reumert
 3. Adresse:
  Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndbyvester
 4. År:
  2019-2021
 5. Ydelser:
  Arkitektrådgivning

® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.