en-icon.png
uk-flag-bw.png

/privatlivspolitik

I forbindelse med ændringen af persondataloven den 25. maj 2018 har vi opdateret vores privatlivspolitik, så den opfylder kravene til EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR, General Data Protection Regulation.

Persondata er alle typer af information, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du køber vores ydelser eller i øvrigt har samhandel med os, indsamler og behandler vi sådanne informationer.


Hvilken type personoplysninger?

Vi indsamler og behandler kun nødvendige personoplysninger for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi indsamler for privatpersoner følgende: Navn, folkeregisteradresse, telefonnummer, e-mailadresse.

For virksomheder indsamles følgende: Firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson(-er), cvr-nummer mv.


Hvad bruges de til/formål?

Vi behandler udelukkende dine oplysninger for at opretholde et kunde- og /eller samarbejdspartnerforhold sådan, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler. For kunder, leverandører og samarbejdspartnere indsamles de til følgende formål:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelser
  • Administration af din relation til os, herunder fakturering etc.


Hvem modtager dine oplysninger

Vi videregiver alene dine oplysninger til tredjepart, når det er nødvendigt for løsning af den pågældende opgave, eksempelvis til andre rådgivere (ingeniør, advokat eller revisor). Derudover deler GPP kun personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT).  Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.


Hvor opbevares data

Dine oplysninger opbevares på selskabets server der er placeret i aflåst rum, på vores kontor i Aarhus.

Serveren er sikret med konventionel firewall.


Hvor længe opbevares data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i forhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.


Hvordan beskytter GPP dine personoplysninger

GPP beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger. Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.


Adgang til oplysninger/dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig ved at kontakte os. Send en mail til gpp@gpp.dk eller ring til os på 70 22 42 11. Vi kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen. Du kan naturligvis altid få urigtige oplysninger rettet eller slettet.


Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik eller til hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til gpp@gpp.dk.


® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.