en-icon.png
uk-flag-bw.png

/ bæredygtighed og DGNB

GPP Arkitekter arbejder dedikeret for at byggeriet bevæger sig i en mere bæredygtig retning og er en af Danmarks førende arkitektrådgivere indenfor bæredygtighedscertificering af bygninger.

Vi arbejder med bæredygtighed i ordets videste forstand. Det vil sige, at en bygning både i sin æstetik og sociale ambition, materialer og teknik skal være langtidsholdbar og bidrage til livskvalitet for mennesker og samfund. For at sikre langtidsholdbar, høj arkitektonisk kvalitet arbejder vi målrettet med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Vores tilgang er helhedsorienteret og vi arbejder på flere forskellige niveauer og analyserer altid projekterne individuelt og i samarbejde med projektets bygherrer. Herigennem fastlægger vi de fokusområder og nedslag, som giver mest værdi for projektet og vores bæredygtighedsledere og -rådgivere sikrer, at intentionerne følges til dørs i hvert enkelt projekt. Vi arbejder med projekter der forholder sig til FN’s 17 verdensmål, projekter med egne tilpassede bæredygtighedsmål samt projekter, som skal DGNB-certificeres.

Vi har stor erfaring med bæredygtighedscertificering.  I 2013 afleverede vi Danmarks største erhvervsbyggeri, der er opført efter passivhus standard. Samme år påbegyndtes vores første DGNB-certificering. I dag spænder vores projekter vidt; Transformationsprojekter, bydelsområder, skoler, offentlige byggerier, boliger og erhvervsprojekter. Vi oplever generelt en øget efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri og som følge heraf indarbejdes bæredygtige tiltag i flere af tegnestuens projekter. Byggeri og anlæg står i dag for en stor del af verdens ressourceforbrug og CO2 udledning og har derfor stor indvirkning på den grønne omstilling. Det er derfor vores mål, at vi med bæredygtige arkitektoniske løsninger, er med til at sikre en udvikling frem mod en mere bæredygtig verden.

Vores værktøjskasse indeholder:


DGNB

Vi anvender DGNB i vores projekter som processtyrings- og kvalitetssikringsværktøj. Ved at benytte DGNB sikrer vi os, at bæredygtighedsmålene bliver virkeliggjort og implementeret i praksis. DGNB er den frivillige danske ordning for certificering af bæredygtigt byggeri. Ordningen tager udgangspunkt i gældende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, men er tilpasset dansk lovgivning og normer. Det er den eneste certificeringsordning, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed ligeligt.

Vores DGNB-konsulenter gennemgår projektets forudsætninger og potentialer ved opstart og udarbejder en bæredygtighedsplan for projektet med målbare og klart definerede krav. På den måde bruges DGNB både til at afstemme forventninger til bæredygtige tiltag med bygherre og byggeriets øvrige aktører, samt til at sikre, at de rigtige beslutninger træffes rettidigt i processen.


FN’s Verdensmål

Vi screener efter FN’s Verdensmål og sætter handling bag. Vi kommer med oplæg til, hvordan projektet kan tilpasses, så det rammer endnu flere af målene.


LCA/LCC

Vi udarbejder tidlige variantsammenligninger i henholdsvis LCA og LCC. Derved kan enkelte hovedkomponenter vælges ud fra et totaløkonomisk perspektiv eller et bæredygtigt aftryk.

Derudover leverer vi mængder til samlede LCA-vurderinger og LCC-analyser for hele byggeriet.


Bæredygtighedsledelse

Vi er bygherres sparringspartner igennem processen. Vi sørger for at alle i projektteamet ved, hvad de skal præstere og dokumentere i projekterings- og udførselsfaserne.


Bæredygtigheds screening

I de tidlige projektfaser udarbejder vi bæredygtighedsscreeninger med oplæg til optimeringsmuligheder samt anbefalinger af evt. certificeringsniveauer.


Bæredygtighedsstrategi

Vi udarbejder projektspecifikke bæredygtighedsstrategier, med klare bæredygtighedsmål for processen.

2020 dgnb blomst undervisning

Eksempler på projekter med særligt bæredygtigt fokus: 

Bæredygtighed NÆS_01


Næstved Svømmebad

Ny svømmehal i Næstved, som indgår i ny bydel. GPP Arkitekter varetager bæredygtighedsledelsen med et særligt fokus på indeklima, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed.

Bæredygtighed NSH_02


Ny Skole og daginstitution i Hørning

Ny folkeskole og daginstitution i Hørning. I projektet er der et øget fokus på bygningens indeklima og et generelt fokus på de kriterier, som giver øget velvære for de mennesker, som opholder sig i byggeriet. Projektet skal ud over en DGNB Guld certificering også opnå DGNB Hjerte.

Bæredygtighed VON_01


Vonsild Bakke, Kolding

Nyt bydelsområde med ca. 300 boliger. i den nye bydel er der et øget fokus på biodiversitet og social bæredygtighed. Projektet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB Guld.

Bæredygtighed SØT_01


Søtoften, Skanderborg

57 Almene boliger i Skanderborg. GPP Arkitekter er bæredygtighedsleder på projektet og har stået for bæredygtighedsstrategien for projektet i samarbejde med projektteamet. Projektet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB Guld.

Bæredygtighed TIG_02


Tigergården, Odense

Den gamle skofabrik fra 1960’erne transformeres til moderne ungdomsboliger. I projektet er der særligt fokus på cirkulært byggeri og design for adskillelse. Projektet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB Guld.

Bæredygtighed FRE_07


Frederiksbjerg Skole, Aarhus

Ny folkeskole placeret centralt i Aarhus. I arbejdet med projektet har der været et særligt fokus på tilpasning til omgivelserne og cirkulært byggeri. Facaderne er opført af genbrugte mursten fra bl.a. Sct. Annagade Skole, som tidligere lå på grunden.Vi holder os opdateret indenfor den seneste viden om bæredygtige løsninger, kontakt vores specialister for mere information.


Bæredygtighed jakob

Jakob Schmidt Pedersen

Bæredygtighedsrådgiver  /  DGNB konsulent

4189 2731

jsp@gpp.dk

Bæredygtighed Christina Tox_2_SH

Christina Rousing Toxværd

Bæredygtighedsleder  /  DGNB konsulent 

2537 8862

ct@gpp.dk

® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.