en-icon.png
uk-flag-bw.png

/ bæredygtighed og DGNB

GPP Arkitekter arbejder dedikeret for at byggeriet bevæger sig i en mere bæredygtig retning. 

Vi arbejder med bæredygtighed i ordets videste forstand. Det vil sige, at en bygning både i sin æstetik, sociale ambition, materialer og teknik skal være langtidsholdbar og bidrage til livskvalitet for mennesker og samfund. Med vores arkitektfaglige baggrund ønsker vi at sikre langtidsholdbar og høj arkitektonisk kvalitet i alle vores projekter.


Vores tilgang bæredygtighed er helhedsorienteret, vi arbejder på flere forskellige niveauer med bæredygtighedstiltag og analyserer altid projekterne individuelt og i samarbejde med projektets bygherrer. Igennem en tidlig screening sikrer vi at byggeriet overholder de gældende klimakrav.  Vi fastlægger de fokusområder og nedslag, som giver mest værdi for projektet og vores bæredygtighedsspecialister sikrer, at intentionerne følges til dørs i hvert enkelt projekt. Vi arbejder med projekter der forholder sig til FN’s 17 verdensmål, projekter med egne tilpassede bæredygtighedsmål samt projekter, som skal Svanemærkes og/eller DGNB-certificeres.


Vi har stor erfaring med certificering af byggeri med bæredygtige tiltag. I 2013 afleverede vi Danmarks største erhvervs­byggeri, der er opført i passivhus-standard. Samme år påbegyndtes vores første DGNB-certificering. I dag spænder vores projekter vidt; Transformationsprojekter, bydelsområder, skoler, offentlige byggerier, boliger og erhvervsprojekter. Vi oplever generelt en øget efterspørgsel efter byggerier opført med særligt bæredygtig fokus. Som følge heraf indarbejdes konkrete bæredygtighedsmål i flere af tegnestuens projekter.


Byggeri og anlæg står i dag for en stor del af verdens ressourceforbrug og CO2 udledning og har derfor stor indvirkning på den grønne omstilling. Det er derfor vores mål, at vi med bæredygtige arkitektoniske løsninger, er med til at sikre en udvikling frem mod en mere bæredygtig verden.


Vores værktøjskasse indeholder:


Byggeriets klimabelastning/ LCA-vurdering

Vi varetager ansvaret for udregning af byggeriets samlede klimabelastning i LCA-byg. Via tidlige overslag kan vi fastlægge om det pågældende byggeri overholder de gældende klimakrav. Der udarbejdes en individuel strategi for alle projekter, og det vurderes hvilke nedslag/variantsammenligninger der giver mest værdi til projektet. Ifm. myndighedsprojektet laves en LCA-vurdering for hele byggeriet og ifm. endelig ibrugtagning gentages denne proces.


DGNB

Vi anvender DGNB i vores projekter som processtyrings- og kvalitetssikringsværktøj. Ved at bruge DGNB’s redskaber sikrer vi os, at bæredygtighedsmålene bliver virkeliggjort og implementeret i praksis. DGNB er en frivillig certificeringsordning målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på en helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN’s definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Ordningen tager udgangspunkt i gældende europæiske standarder for byggeri, men er tilpasset dansk lovgivning og normer.


Vores DGNB-konsulenter gennemgår projektets forudsætninger og potentialer ved opstart og udarbejder en bæredygtighedsplan for projektet med målbare og klart definerede krav. På den måde bruges DGNB både til at afstemme forventninger til bæredygtige tiltag med bygherre og byggeriets øvrige aktører, samt til at sikre, at de rigtige beslutninger træffes rettidigt i processen.


På vores egne projekter kan vi også tilbyde at varetage funktionen som DGNB Auditor, derved sikrer vi at byggeriets bæredygtighedsstrategi også hænger sammen med de arkitektoniske visioner.


Svanemærket

Vi varetager opgaver med certificering af svanemærket byggeri, det gælder både boliger, daginstitu­tio­ner og erhvervsbyggeri. På tegnestuen har vi to uddannede konsulenter indenfor svanemærket byggeri.


FN’s Verdensmål

Vi screener efter FN’s Verdensmål og sætter handling bag. Vi kommer med oplæg til, hvordan projektet kan tilpasses, så det rammer endnu flere af målene.


Bæredygtighedsledelse

Vi er bygherres sparringspartner igennem processen. Vi sørger for at alle i projektteamet ved, hvad de skal præstere og dokumentere i projekterings- og udførelsesfaserne.


Bæredygtighedsscreening

I de tidlige projektfaser udarbejder vi bæredygtighedsscreeninger med oplæg til optimeringsmuligheder samt anbefalinger af evt. certificeringsniveauer.


Bæredygtighedsstrategi

Vi udarbejder projektspecifikke bæredygtighedsstrategier, med klare bæredygtighedsmål for processen.

2020 dgnb blomst undervisning

Eksempler på projekter med særligt bæredygtigt fokus: 

Bæredygtighed NÆS_01


Næstved Svømmebad

Ny svømmehal i Næstved, som indgår i ny bydel. GPP Arkitekter varetager bæredygtighedsledelsen med et særligt fokus på indeklima, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed.

Bæredygtighed NSH_02


Ny Skole og daginstitution, Hørning

Ny folkeskole og daginstitution i Hørning. I projektet er der et øget fokus på bygningens indeklima og et generelt fokus på de kriterier, som giver øget velvære for de mennesker, som opholder sig i byggeriet. Projektet skal ud over en DGNB Guld certificering også opnå DGNB Hjerte.

Bæredygtighed VON_01


Vonsild Bakke, Kolding

Nyt bydelsområde med ca. 300 boliger. i den nye bydel er der et øget fokus på biodiversitet og social bæredygtighed. Projektet skal certificeres til DGNB Guld.

Bæredygtighed SØT_02


Søtoften, Skanderborg

57 Almene boliger i Skanderborg. GPP Arkitekter har været bæredygtighedsleder på projektet og har været ansvarlig for udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien. Projektet skal certificeres til DGNB Guld.

Bæredygtighed-TIG_03


Tigergården, Odense

Den gamle skofabrik fra 1960’erne transformeres til moderne ungdomsboliger. I projektet har der været særligt fokus på cirkulært byggeri og design for adskillelse. Projektet er certificeret til DGNB Guld, som et af de eneste transformationsprojekter i Danmark.

Bæredygtighed FRE_07


Frederiksbjerg Skole, Aarhus

Ny folkeskole placeret centralt i Aarhus. I arbejdet med projektet har der været et særligt fokus på tilpasning til omgivelserne og cirkulært byggeri. Facaderne er opført af genbrugte mursten fra bl.a. Sct. Annagade Skole, som tidligere lå på grunden.Vi holder os opdateret indenfor den seneste viden om bæredygtige løsninger, kontakt vores specialister for mere information.


Bæredygtighed jakob

Jakob Schmidt Pedersen

Bæredygtighedsspecialist  /  DGNB konsulent

4189 2731

jsp@gpp.dk

Bæredygtighed Christina Tox_2_SH

Christina Rousing Toxværd

Bæredygtighedsspecialist  /  DGNB konsulent 

2537 8862

ct@gpp.dk

® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.