en-icon.png
uk-flag-bw.png

/projekter

Navn:

Vestamager Svømmehal

G.V.L. Entreprise skal sammen med GPP Arkitekter, Erik Nord Arkitekter og MOE rådgivende ingeniører | Aqua Teknik | Brøndum bygge svømmehallen i tota...
læs mere
Navn:

Krebsehusene og krebsekvarterets byplan

I Krebsehusene skaber vi et trygt og moderne plejehjem for seniorer med de særlige behov der er beskrevet i programmet for fremtidens plejekrævende be...
læs mere
Navn:

Svømmehal Frederikssund Idrætsby

Svømmehallen bliver det første byggeri i Frederikssund Idrætsby. Bygningen er ca 3.500 m² og indeholder et 25 gange 25 meter bassin med ti baner. Heru...
læs mere
Navn:

Nye plejeboliger & offentlige faciliteter i Rønde

40 nye plejeboliger og Byens Hus med offentlig faciliteter. Vi skaber et moderne hjemsted i Rønde for plejeboliger med serviceområder, et nyt aktivite...
læs mere
Navn:

Gram Motorikcenter Bibliotek og Daginstitution

Et vigtigt mødested for byens borgere - Nybyggeriet består af to tydelige bygningsafsnit, der igennem formgivning og funktionen fremstår med hver sin ...
læs mere
Navn:

23 boliger i Skanderborg

Vi har sammen med LPH Byg A/S og Tri-Consult A/S designet en ny boligbebyggelse centralt i Skanderborg. Bebyggelsen, der vil markere hjørnet af Adelga...
læs mere