en-icon.png
uk-flag-bw.png
en
select-arrow
in

/projekter

Navn:

Krebsehusene og krebsekvarterets byplan

I Krebsehusene skaber vi et trygt og moderne plejehjem for seniorer med de særlige behov der er beskrevet i programmet for fremtidens plejekrævende be...
læs mere
Navn:

Svømmehal Frederikssund Idrætsby

Svømmehallen bliver det første byggeri i Frederikssund Idrætsby. Bygningen er ca 3.500 m² og indeholder et 25 gange 25 meter bassin med ti baner. Heru...
læs mere
Navn:

Nye plejeboliger & offentlige faciliteter i Rønde

40 nye plejeboliger og Byens Hus med offentlig faciliteter. Vi skaber et moderne hjemsted i Rønde for plejeboliger med serviceområder, et nyt aktivite...
læs mere
Navn:

Gram Motorikcenter Bibliotek og Daginstitution

Et vigtigt mødested for byens borgere - Nybyggeriet består af to tydelige bygningsafsnit, der igennem formgivning og funktionen fremstår med hver sin ...
læs mere
Navn:

Låsbyhøj Sundhedscenter

Den mentale have - Projektet tager udgangspunkt i, at det eksisterende Låsbyhøj opgraderes og opkvalificeres til at kunne rumme de ønskede funktioner,...
læs mere
Navn:

TBT TOWER - Thomas B. Thriges Gade

GPP har vundet 2 spændende projekter i forbindelse med omdannelsen af Thomas B. Triges Gade i Odense. Opgaverne omfatter opførelse af 10.000 m² i Oden...
læs mere