en-icon.png
uk-flag-bw.png
First image:
17-2253 Gram
Overskrift:

GPP Arkitekter vinder Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution.

Tekst:

I samarbejde med Dansk Halbyggeri, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og landskabsarkitekt MBYland har GPP Arkitekter vundet konkurrencen om Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution for Haderslev Kommune.


Gram motorikcenter, bibliotek og daginstitution bliver et nyt tilbud, der etableres for borgerne i Gram. Projektet omfatter ca. 2500 m² tilbygning til det eksisterende Gram Fritidscenter, der i dag består af 2 haller, bowling, friluftsbad, cafeteria og mødefaciliteter. De nye funktioner omfatter bibliotek inkl. borgerservice, hall-område, motoriksal og daginstitution. Der skal skabes et attraktivt og aktivt centrum for viden, sundhed og leg, hvor aktiviteter og faciliteter skal lokke gæsterne til at være nysgerrige, også overfor noget af det de ikke har efterspurgt.


En vigtig forudsætning for, at byens mødested med nye spændende aktiviteter skal blive en succes, er at alle nye funktioner – bibliotek, motoriksal og daginstitution eksponeres mod hovedankomsten. Motoriksalen, med dens legende og inviterende facader, skal flankere hovedindgangen til fritidscentret og derigennem medvirke til, at ankomsten til centret fremstår levende og indbydende. Daginstitutionen henvender sig til og eksponeres mod det nye parkeringsareal mod syd og stiforbindelsen til Slotsvej.  


Udefra signaleres med enkle virkemidler, at det er et motorikcenter og en daginstitution. Bygningernes identitet og funktioner understreges af formgivningen og arkitekturen. Bibliotek og motoriksal fremstår som store og veldefinerede volumener med ”fladt” tag og daginstitutionen udformes som en sammenstilling af ”små” sadeltagshuse. Den karakteristiske tagform skaber et varieret oplevelsesrigt interiør med ”loft til kip” og forskellige lofthøjder afhængig af rummenes anvendelse.


Det nye byggeri forventes at stå færdigt sommeren 2018.


Vi glæder os til det videre samarbejde med Haderslev Kommune og det øvrige projektteam.