en-icon.png
uk-flag-bw.png
First image:
17-2263_LÅS_1billede_artikel_1200_redshort
Overskrift:

Låsbyhøj: Værner om mennesket

Tekst:

INDSIGT: I centrum af Kolding, med udsigt over byen, ligger en majestætisk bygning med smukke hvide facader ved navn Låsbyhøj. Siden 1910 har den dannet rammen om lokalsamfundets sundhed og velfærd; fra plejehjem til rehabiliterings- og akutcenter og nu som Låsbyhøj; et moderne sundhedscenter. Bygningen har modtaget Kolding Kommunes arkitekturpris 2019 i slutningen af sidste år, som resultat af den seneste om- og tilbygning, der har tilpasset bygningen dens nye funktion.


GPP Arkitekter er stolte af at have været arkitektrådgivere i det spændende projekt, der udfoldede sig i en kombination af klassisk og nytænkende arkitektur med mennesket i centrum.

Smukt historisk symbol

Omgivelserne har ændret sig markant siden bygningen stod færdig i 1910. Dengang lå bygningen i udkanten af byen, men er i dag en central del af Koldings bybillede ved den travle Vejlevej. Hverdagen i huset har også været af foranderlig karakter gennem årene. Den første funktion som Låsbyhøj husede var ”De gamles hjem”; det første plejehjem i Kolding by. Industrialiseringen resulterede i længere arbejdstimer for både mænd og kvinder. Det betød, at der ikke var plads og overskud til at have forældrene boende derhjemme. De svageste ældre, som derfor levede under kummerlige forhold, havde nu mulighed for at fået nyt hjem med øget velfærd på byens plejehjem. 


Omkring 1990 blev Låsbyhøjs funktioner udvidet til center for genoptræning, akutophold og aflastning, alt imens bygningen stadig havde plads til de svageste ældre. I 2007 blev husets målgruppe officielt udvidet til alle borgere over 18 år, da det blev til Låsbyhøj Rehabilitering- og Akutcenter. Her blev der tilbudt midlertidige ophold, hvor fokus var på fysisk, psykisk og social rehabilitering og genoptræning.


I dag er bygningen blevet opgraderet og opkvalificeret til dens funktion som sundhedscenter. Således har bygningen bibeholdt sit oprindelige formål og er dermed blevet et symbol på Kolding Kommunes historiske fokus på socialansvarlighed og omsorg.  


17-2263_LÅS_UDEFRA+INDGANG_1200

Ét hus

Låsbyhøj er en sammenlægning af regionale og kommunale tilbud til ét hus. Her har den nye mentale have og ankomstrum i husets atrium fået en central funktion ved at fungere som et naturligt omdrejningspunkt, der forbinder hovedindgangen med de eksisterende trapper, der leder hen til afdelingerne. Dette er med til at skabe overblik for de besøgende samtidig med, at de nu kun skal gå ét sted hen for at få støtte, rådgivning og behandling. Forventningen er, at det kan give borgerne i Kolding Kommune et bedre overblik over de forskellige tilbudsmuligheder. 


Samtidig er målet også, at medarbejderne kan få gavn af de nye rammer, som skal opfordre til sparring og gensidig udnyttelse af hinandens viden, kompetencer og erfaring på tværs af afdelinger. Forventningen er her, at der opstår synergi i det funktionerne er blevet samlet i ét hus. Låsbyhøj danner base for Region Syddanmarks lokalpsykiatri og de kommunale tilbud; Børnefamiliehuset, Ungekontakten, Alkohol og stofbehandling, Social psykiatrien samt behandlingstilbuddet Revanche.

En blød kontrast 

Den nye tilbygning i hjertet af Låsbyhøj er et godt eksempel på, hvordan man med samtidig respekt for den eksisterende arkitektur, kan skabe en skarp kontrast til bygningens stramme geometri gennem organiske, bløde og bevægende elementer. Visionen er at Den mentale have; det fælles udendørsmiljø med tilhørende indendørs opholdsrum, skal give huset et imødekommende, frodigt, omfavnende og trygt udtryk og dermed distancere sig fra det kliniske.


17-2263_LÅS_bølgekonstrast inde+ude_1200

Helende Arkitektur

Låsbyhøj danner rammer omkring besøgende, der tilhører et følsomt segment. Dette stiller særlige krav til den arkitektoniske udformning og materialevalg. Her kan man tale om begrebet ”helende arkitektur”, som omhandler arkitekturens betydning for borgernes behandling og bedring. De fysiske rammer kan virke stressreducerende og velfærdsoptimerende, og dermed favne den dualistiske rolle i både at være et sygdomsbehandlende og sundhedsskabende miljø at opholde sig i. 


I Låsbyhøj er den arkitektoniske udformning udtrykt i dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lyd og muligheden for at være privat og tryg. Designkonceptet tager afsæt i borgernes, personalets og de pårørendes oplevelse af rum og arkitektur. Først og fremmest er der skabt én indgang til Låsbyhøj, som gør det let for voksne, børn og unge at orientere sig i bygningen, samtidig med at det bidrager til tvetydighed over ens besøg. Her er etableret en overskuelig indretning, som signalerer at man er velkommen.


17-2263_LÅS_INDGANG+OPHOLD_1200

Helende Arkitektur: Den Mentale Have 

Terrænet i husets eksisterende gårdrum er sænket ned i niveau, for at skabe optimal kontakt til stueplan. Gårdrummet er indrettet som en frodiggårdhave, hvor man kan tage en pause og føle sig tryg. Bygningen er åbnet op mod gårdhaven, og gårdhaven er delvist inddraget i husets optimerede logistik. Haven og det nye venteområde har til formål at støtte og styrke effekten af den sociale indsats i huset. I den arkitektoniske udformning er der derfor lagt vægt på hjemlighed, udsigt, lys, lyd og uderum. 


For at mindske generende støj i rummet, som kan være stress- og aggressions fremkaldende, er der opsat akustikregulerende trælameller i loft og på vægge. Rummets ”bløde og bølgende” udformning er med til at skabe et hjemligt præg med naturlige nicher til ophold; hvad enten man har brug for at trække sig tilbage eller følge med i hvad der sker i huset. 


17-2263_LÅS_arkustik_1200


Frisk luft i grønne opholdsarealer eller bare udsigt dertil, haren terapeutisk effekt, der kan være et værdifult supplement til borgernes behandling. Derfor har der i udformning af den mentale have været fokus på, at skabe en stærkforbindelse mellem ude og inde. Store svungne facade partier udvisker overgangen og skaber et lyst og behageligt centralrum i bygningen. Her er etableret en sansehave med svungne gangarealer, der er med til at skabe et inspirerende og beroligende opholdsrum. Træerne i haven skal på sigt som de vokser, filtreredet naturlige lys, der kommer ind i gårdhaven, og beplantninger skal inviterede besøgende udenfor og bidrage til oplevelse af årstidens variationer. Naturens kravløshed og sansevækkende egenskaber virker stressreducerende for de besøgende ved at omdirigere deres fokus til noget ydre, hvilket medvirker til et konfliktfrit mindset. Udsigten til gårdhaven fra de ovenover-liggende etagerer forbedret ved at tilbygningen er udført med et grønt tag. 

Opsummering

  • Låsbyhøj har vundet Kolding Kommunes Arkitekturpris 2019 for om- og tilbygningen, der med samtidig respektfor den eksisterende arkitektur, har skabt et moderne sundhedshus. 
  • De nye rammer favner det hele menneske; både borgerne, pårørende og personalet, ved at prioritere ”Helende Arkitektur”. Dette handler om hvordan arkitektur og designmæssige beslutninger blandt andet lys, støjniveau, udsigt og opholdsrum understøtter og styrker borgernes behandling og velbefindende.  
  • De nye rammer bidrager yderligere til kommunikation og samarbejde på tværs af afdelingerne og skaber multifunktionelle rammer for borgernes sundhed nu og i fremtiden.


Tak for samarbejdet Kolding Kommune, Region Syddanmark, K.G. Hansen, NIRAS og Birgitte Henningsen Landskab. 


>>Se nye billeder af Låsbyhøj ved at følge vores Instagram @GPPARKITEKTER og læs artiklen fra Kolding netavis om den fine pris her


17-2263_LÅS_have_1200

® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.