en-icon.png
uk-flag-bw.png
First image:
17-2308 Skanderborgkultur-terrasse
Overskrift:

Kulturhuset Skanderborg: Binder lokalsamfundet sammen på ny

Tekst:

INDSIGT: Ned til Skanderborg sø, ved byparken og det pulserende byliv ligger Skanderborg Kulturhus. Bygningen står fagert på den grønne skråning ned mod søen, hvor den siden 1998 har lagt rammer til forskellige initiativer der samler lokalsamfundet; alt fra kunstudstillinger, teater, biograf og koncerter til mærkedage som Sankt Hans og arrangementer for børn.


For omkring 10 år siden blev GPP Arkitekter kontaktet for at se muligheder for udvidelse af kulturhuset med samtidig respekt for bygningens arkitektur. Kulturhusets popularitet var stigende, og der var brug for mere plads og et bedre flow i bygningen, der kunne tilgodese både den øgede interesse og nye behov. Resultatet blev en helhedsplan, der anviser etapevis om- og tilbygningsmuligheder med afsæt i såvel kulturhusets som kommunens vision for byens kulturelle midtpunkt.  


I dag er Kulturhusets om- og tilbygninger gennemført i to etaper, mens den tredje etape er på vej. Skanderborg Kommune har nemlig sideløbende igangsat et større initiativ for byen; nemlig visionen om ”en midtby for mennesker”. Her bliver Kulturhuset helt central i den nye ’kulturakse’, der skal skabe sammenhæng mellem by, kultur og natur.


GPP Arkitekter har været med i hele kulturhusets udvikling som arkitektrådgiver.   

Rum til mere

I den første etape blev husets foyer, café og køkken udvidet for både at skabe bedre plads til de mange besøgende og bedre arbejdsbetingelser for kulturhusets populære Kafé K. Udvidelsen af huset gav samtidig mulighed for ekstra mødelokaler og kontorer på bygningens 1. sal. 


I den eksisterende bygning blev cafeen udvidet for at kunne rumme flere gæster, og bygningens funktionelle sammenhæng mellem etagerne blev forbedret ved at etablere en ny trappe til 1. sal, placeret centralt i foyeren. Den gamle trappe gav nemlig generende trafik på tværs af cafeen. 


Husets foyer blev større med udvidelsen, så den kunne være bindeled mellem alle funktioner i kulturhuset, og dermed skabe overblik for husets besøgende. Således giver den nu adgang til både biograf, teatersalen, Skanderborg Biblioteket, caféen og de forskellige etager i ét samlingspunkt.


Udvidelsen er udformet som en næsten ’usynlig’ tilbygning, der respekterer Kulturhusets arkitektoniske udtryk. Samtidig har den nye ankomstfacade mod byen, gennem blandt andet større glaspartier og træbeklædning, fået et åbent og imødekommende udtryk.


17-2308 foyer

Ophævelse af grænsen mellem ude og inde

I anden etape skulle der skabes bedre forhold for de mange kunstnere, der gæster kulturhuset i forbindelse med forestillinger, koncerter og lignende. Dette inkluderede et behov for nye kunstnerfaciliteter og udvidelse af sidescenen, for at få mere plads, til blandt andet opbevaring af rekvisitter og kostumer. Samtidigt var der behov for at skabe bedre sammenhæng mellem ude og inde gennem lettere adgang til og udnyttelse af udearealerne.


De to behov blev i samarbejdet mellem GPP Arkitekter og kulturhuset, forenet i en samlet løsning. Resultatet var en stor udendørs terrasse og i forlængelse af denne, en stor sidde- og opholdstrappe, der skaber en direkte forbindelse fra kulturhuset til parken og søen. I bygningen under den store terrasse og trappe, blev der plads til både ny kunstnergarderobe og sidescenefaciliteter på diskret vis.  


Den nye tilbygning trækker cafémiljøet og kulturelle tiltag med udenfor. Terrassen har nu skabt flere siddepladser for caféens gæster i sommermånederne, givet plads til koncerter, udendørs biograf og generelt; bedre udnyttelse af den smukke placering med udsigt ud over Skanderborg sø. Den store sidde- og opholdstrappe er en del af den større vision om at skabe mere aktivitet i byparken ned til søen. I sig selv, skaber den mulighed for både afslapning, leg, kulturelle aktiviteter (såsom fx teater og fællessang) og et alsidigt opholdsmiljø mod søen; på bedste multifunktionelle vis.


Alt i alt skaber den nye tilbygning forbedret synergi mellem kulturhuset, Skanderborg sø og byparken. Allerede ved indvielsen i sensommeren blev siddetrappen udnyttet til fulde med udendørs koncert, og caféens terrasse var særdeles velbesøgt. Det lover godt for at projektet også vil være værdiskabende i mange år frem; til glæde for kulturhuset og for alle byens borgere.


17-2308 indvielse

Sammensmeltning af by, natur og kultur

Kunstneren Eva Kock skabte bronzeskulpturen ’Linien’ til Kulturhuset. Skulpturen strækker sig fra kulturhusets indgang til søens begyndelse, og skaber dermed en landskabelig og skulpturel forbindelse mellem de to.


Nu bliver denne forbindelse udnyttet til sit fulde potentiale med de kommende planer om Kulturtorvet, Kulturløberen og et nyt søbad; Skanderborg Søtorv. Der sker en sammensmeltning af by og natur gennem visionen om en kulturakse, hvor kulturhuset og dens placering er en central del af projektet. Borgernes behov er i fokus, herunder at skabe overblik, forbedret tilgængelighed, fællesskab, opholdsmiljø og multifunktionelle kvaliteter, der åbner op for en variation af aktiviteter og målgrupper. Målet er at få Skanderborgs bymidte til at summe af liv.


Grundet GPP Arkitekter’s store involvering i kulturhusets udvikling, arbejder vi nu sammen med landskabsarkitekterne fra Møller & Grønborg, der i tredje etape har udformet en serie af sammenhængende byrum, der skal binde det hele sammen; by, natur og kultur. 


I denne tredje etape skal der skabes tre områder. Det største projekt er det nye søbad. Det er et anlæg for aktiviteter i søen, der byder op til svømning, afslapning, udspring, vinterbadning og vandsport for alle aldre. Et nyt torv kaldet ’Kulturløberen’ skal fungere som bindeled mellem kulturhuset og det nye sø-miljø. Torvet skal opfordre til både kulturelle arrangementer og bevægelse, fx dans, marked, koncerter, teater og leg, igennem den multifunktionelle indretning. Endelig skal torvet foran kulturhuset, ’Kulturtorvet’, skabe en bedre forbindelse til Adelgade; den centrale handelsgade, og det omkringliggende byliv. Tiltagene skaber tilsammen en kulturakse, der danner et sammenhængende og anderledes byrum for Skanderborg midtby.  

Opsummering

  • Skanderborg midtby er i gang med en spændende udvikling – en midtby for mennesker.
  • Trafikken skal fylde mindre i bybilledet og i stedet skal der skabes sammenhængende byrum, der binder lokalsamfundet sammen på ny og får byen til at summe af liv.
  • Kulturhuset Skanderborg kommer til at ligge i hjertet af den nye kulturakse, der skal binde natur, kultur og by sammen. Kulturhuset har været igennem en etapevis udvidelse for at skabe mere plads og bedre faciliteter på grund af stigende popularitet.
  • GPP Arkitekter har været arkitektrådgiver for den spændende udvikling af kulturhuset, hvor vores fokus har været brugerens behov, synergi og tiltag, der forbedrer opfyldelsen af disse.
  • Anden etape af kulturhusets udvidelse blev indviet i slutningen af august. Besøgertallet har nu rundet over 350.000 besøgende årligt.
  • Hos GPP Arkitekter glæder vi os til tredje etape, hvor kulturaksen rigtig tager form gennem Søbadet, Kulturløberen og kulturtorvet.

Tak for samarbejdet Skanderborg Kommune, Kulturhuset Skanderborg, Møller & Grønborg og Niras. 


>>Se nye billeder fra Kulturhuset Skanderborg ved at følge vores Instagram @GPPARKITEKTER. Du møder os også på LinkedIn. Du kan læse mere her om de spændende projekter for Skanderborg bymidte.


Skanderborg Søtorv


17-2308 SKANkulturhus søbad#1200


Visualiseringer af Møller & Grønborg.


® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.