en-icon.png
uk-flag-bw.png
First image:
Skoler og fællesskab
Overskrift:

Skolernes evne til at samle er unik!

Tekst:

Skolernes evne til at samle er unik! Derfor er vi optaget af at sikre at vores skoleprojekter, i kraft af deres fysiske dispo­nering og visuelle åbenhed, er tæt for­ankret i byen, såvel som byen er det i skolen.


I Nivå er vi fx i gang med projekteringen af Generationernes Hus, som omfatter en ny skole med idrætshal, en svømmehal samt renovering og udvidelse af byens folkebibliotek, som skal rumme både SFO, PLC og kulturhus. Generationernes Hus udfordrer de institutionelle rammer for skolebyggerier ved at integrere offentlige funktioner for alle byens borgere således, at der bliver skabt nye steder for byliv og møder mellem alle byens generationer. Skolen certificeres til DGNB Guld.


Også i Hørning har vi udformet et levende fællesskab, hvor skole, daginstitution og fritidsaktiviteter smelter sammen og skaber et sammenhængende børne-, unge- og voksenunivers med liv og aktivitet fra morgen til aften. Et af hovedtemaerne har desuden været at skabe ligeværdige rammer for undervisning såvel ude som inde også kaldet ”Skolen på Vrangen”. I det nære uderum har vi således udformet inspirerende faciliteter til udeundervisning. Første spadestik til byggeriet, der certificeres til DGNB Guld, blev taget i november.


I Skals arbejder vi med en om- og tilbygning af Skals Skole og Børnehus, som tager sit udgangspunkt i idéen om èt samlet hus, der følger børnene fra vuggestue til udskoling. Her arbejder vi med et princip om “Fællesskaber i fællesskabet” og der etableres en lang række fællesfaciliteter, som børn og voksne deler og bruger både i og udenfor skoletiden.


I sommer blev Frelloskolen i Varde taget i brug af forventningsfulde elever, der ikke bare skulle flytte ind i deres nye skole, men også skulle vænne sig til en hverdag uden faste klasselokaler. Frelloskolen er nemlig en skole som sætter nye standarder for, hvordan en folkeskole kan se ud og fungere. Her er de traditionelle klasseværelser skiftet ud med faglaboratorier, der er indrettet kreativt og inspireret efter faget. Skolen er opført ved Varde Fritidscenter, så der skabes et sammenhængende lærings- og fritidsmiljø til glæde for alle byens borgere.


Kort tid derefter blev Artium i Brande indviet - Et fællesskabets hus som, udover at være en fantastisk skole, også rummer SFO og ungdomsklub samt en række af byens offentlige funktioner, som eks. fællesbibliotek, tandklinik og musikskole. Hele grundtanken med Artium har nemlig været at skabe et samlende hus for alle byens borgere, som styrker sammenholdet, øger nysgerrigheden og favner fællesskabet i Brande.


Selvom vores aktuelle og nyligt indviede skolebyggerier er meget forskellige, er styrkelsen af fællesskabet og sammenhængskraften bærende elementer for alle projekterne. Vi ønsker at bygningerne giver noget tilbage til lokalområdet og til brugerne ved at åbne skolerne op mod omgivelserne således, at de mange fælles aktiviteter der er på sko­lerne, kan danne grundlag for et større fællesskab og bygge bro mellem skole og samfund.

® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.