en-icon.png
uk-flag-bw.png
First image:
2018-0730 Bispehaven01
Overskrift:

Bispehaven under forvandling

Tekst:

Mens vi andre holder ferie tager tryghedsrenoveringen af Bispehaverne form. Vi glæder os til at følge den kommende forvandling.


Kort om projektet

Bispehaven blev opført i perioden 1970-73, og består af 880 boliger der huser ca. 2300 beboere. Bebyggelsen er løbende blevet renoveret, senest i 2007.

Bispehaven har, som en række tilsvarende boligområder fra samme periode, en række udfordringer. Det er bygherrens vision med aktuelle projekt, at skabe trygge rammer for beboerne i Bispehaven. Denne vision søges opfyldt ved en omfattende ændring adgangsforholdene omkring de enkelte boligblokke, og især ved en markant ændring af alle udeopholdsrum, parkeringsarealer og grønne arealer.

Østjysk Bolig har i en årrække gennemført en række boligsociale projekter i Bispehaven, som sammen med selve tryghedsrenoveringen af de fysiske rammer, skal være medvirkende til et at nå målet omkring et tryggere boligområde.

Bærende for projektet er at beboerne bliver inddraget i de beslutninger som ligger til grund for projektet. Der er pågået et stort inddragelses forløb forud for programmeringen. Ligeledes under underudførelsen inddrages og informeres beboerne løbende.

Den samlede tryghedsrenovering beløber sig til ca. kr. 200-250 mill.


GPP Arkitekters rolle i forbindelse med bygherrerådgivningen

Vi er underrådgiver for Viggo Madsen a/s, og varetager granskning af totalentreprenørens projektmateriale og forestår fagtilsyn på byggepladsen af de arbejder der henhører under arkitekt- og landskabsarkitektprojektet.

Sideløbende deltager vi i  møder med bygherrens projektorganisation.
® 2018 gpp arkitekter a/s    |    Persondatapolitik

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.